I’m a game developer in a company which we run together with 3 other great developers. We’ve been enjoying creating hypercasual game prototypes for the past few months and one thing we’ve noticed is that being a game developer, every once in a while it’s really important to let random things happen and lead you into the fun unknown.

Something random happens

It was an early morning, around 5:56AM (give or take a few hours) when I was trying to find and install an extension for my chromium browser which would allow me to set notifications akin to reddit’s RemindMe! bot and what…


“Newer video gamble control over exposed with a bright lit background” by Ugur Akdemir on Unsplash

Kreu komputilan ludon dum SES 2018 pri…

  • la senco de vivo de du jaragxa, maljuna kaj unu krura kolombo
  • la problemoj de neamita kulo kiu nur volas brakumi
  • ludkreado mem
  • simple io ajn


“The sloped road overlooks the sea under the Milky Way in Big Sur.” by Robson Hatsukami Morgan on Unsplash

Kiel la lumi mienas nin? Kiel ĝi diras ka ĝi ŝatas nin? Ĉu eblas ne vidi la lumon eĉ kiam la suno jam subiris?

Eble ĉiam oni estas ĉiam malriproĉita de la lumo, eĉ kiam ĝi nevideblas, eĉ kiam oni forfikigas ĝin.

La viro staris apud la arbeto en sia dormĉambro. Li miris pri kiom da trankvileco li sentis de la arbeto. Ĝi estis eta kaj verdega, evidente ĝi fartis bone kaj ŝatis la lumon ĉar ĝi klinis al la direkto de la nura fenestro de la ĉambro. …


Knabo saltanta en terakvoloko.

MI vizitis batikumcentron la alia tago kaj vidis knabo feliĉe saltanta, kaj sia panjo haltigis lin kaj diris:

“Haltigu vian saltadon! Ĉu vi vidas iun alian fari same?”

Kiam mi aŭdis tion mi nature ekis salti kiel li.

Tiu tago mojosas, kaj mi ne plaĉas al la panjo.

Foto de Daiga Ellaby sur Unsplash


Krom Blender-o kiun mi uzas por 3D grafikoj, mi ankaŭ bezonis ion por krei vektorajn grafikaĵojn kaj finfine trovis ĉi tiun senpagan programon. Antaŭe mi uzis Inkscape-on, kaj kvankam ĝi estas profesia, mi sentis ke ĝi estas malnova, ĉar la interfaco aspektis praa.

Mi estas tia homo.

Kiam la interface aspektas praa, kompreneble mi pensos ke la tuta programo estas tiel. Haha, sed serioze nun Inkscape-o estas profesia programo kiu kapablas fari ĉion kion oni bezonas.


Unu el miaj plej ŝatataj demandoj estas pri rabatoj. Ĉi tie mi apenaŭ volus plendi sed montri al vi mian pensmanieron.

Mi amas manfaradon. Mi povas krei ion unikan, ion kio montras mian animon ĉiumaniere kaj samtempe estas desegnita precipe laŭ demando de miaj klientoj.

Ekzemple gantoj, eĉ senfingraj gantoj. Almenaŭ kvin horoj estas bezonataj por kreado de kutima paro. Mi uzas nur merina lano kiu mi aĉetas de kredeblaj fondoj ĉar mi volas esti certa ke miaj monoj ne helpas malbonajn celojn.


Kion ekzakte mi volas diri kiam mi uzas la vortojn “Ame manfarita”…

“Estas bone se vi ĵetus aferaĉojn de tie!”

Vidu, kiam mi diras ke mi ne nur manfaras miajn ĉapelojn kaj aliajn aferojn, sed ankaŭ lasas peco de mia animo ĉiufoje mi kreas/produktas ion, kion tio signifas estas fakte ke:

  • mi hazarde entrikis/enkroĉetis/enkudris miajn harojn en la projekto.
  • Verŝajne mi manĝis panon kaj la paneroj falis en tiu projekto.
  • Mi trikis kaj kroĉetis vian projekton ekstere kaj nur Dio scias kio okazis tiam.
  • Mi montris la projekton al miajn amikojn kaj ili certe tuŝis ĝin.
  • Mi estis en trajno, kreatanta la projekton kaj la fenestro estis malfermita…

Unu el miaj geamikoj ankaŭ kroĉetas. Forironta baldaŭ ni volis fari almenaŭ unu projekton kune. Do kompreneble ni faris ekzakte tion!

Ni desegnis ŝablonon por nia unika sako eble antaŭ monato kaj duono sed ne havis sufiĉan tempon ĝis pasinta semajno. La sako estas el ledo, kotono kaj ligno. La emblemo “Kk” estis produktita de mia alia amiko kiu estas tre lerta kaj talenta lignisto. Se mi povus mi ege ŝatus konigi sian retejon ĉi tie, bedaŭrinde tion li ne jam havas.

Por krei la sakon ni uzis kombinacion de teknikoj, la suba parto estas kudrita, la supra kroĉetita kaj…


Ĉu vi jam aŭdis ke la artisto estas nur tiel bona kiel sia krajono? Mi tute ne kredas tion, tamen bona metiilo povas helpi la metiisto. Unu el miaj geamikoj kiu ankaŭ sciis ke mi kroĉetas volis surprizi min kaj ja… ŝi sukcesis. Do, sen aliaj haltoj jen mia nova kroĉetilo.

Vidu, mia amikino mendis ĝin el la “Etsy”a vendejo nomiĝita “Wizardscave”, posedita de du homoj, kiu amabaŭ vere produktas mojosajn aferojn por metiistoj. Krom kroĉetiloj, ili ankaŭ produktas kudrilojn, kaligrafiilojn, teksilojn, trikilojn kaj aliajn. Kompreneble ĉiuj estas manfaritaj kaj faritaj el ligno.

Oni ankaŭ povas mendi ne nur manfarilojn…


Estis vendredo kiam mi ekveturis al Partizanske, Slovakujo por renkonti la E@l’an teamon tie. Bedaŭrinde mi tute forgesis fari fotojn de tie, sed oni povus kredi min kiam mi dirus ke la loko mojosas, kiel la homoj. Mi volis iri tien pro du kialoj, unua estis renkonti miajn amikojn mi faris, kiam mi partoprenis SES’on, kaj dua estis ke mi volis peti Petro pri la ebleco de voluntuli ĉe sia organizo. Kaj ĉu mi povos volontuli tien? Nu…

La piedojn mi uzas ĉiutage. Vere. Fojfoje mi pensas ke ili mojosas, fakte mi ĉiam pensas tiel.

Unue, diveni kion! Ni pafarkis! …

Krystof Klestil

Having fun. Game design, Blender and Godot.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store